ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019

FASHION DESIGNER

ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΩΝΗ

BIANCA MAKRIS

ΕΦΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΧΑΡΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

KÉRASTASE ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΔΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΣΕΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΙΟΝΙΔΟΥ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΚΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΔΡΗ ΘΕΟΔΟΤΟΥ

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΑΤΣΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΝΙΟΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΙΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΖΗΡΑ

ΤΩΝΙΑ ΜΙΣΙΑΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΑ ΧΑΡΑΚΗ

DOVE ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ (ΣΤΙΒΟΣ)

ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ)

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ (ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ)

ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ/ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

ΔΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΪΛΑΜΑΚΗ

ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ

ΔΡ ΔΕΣΠΩ ΦΑΤΤΑ ΚΑΣΙΝΟΥ

ΔΡ ΧΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

CYTA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ

ΜΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΦΙΤΗ

ΟΠΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΡ ΑΝΝΑ ΑΧΙΛΛΕΟΥΔΗ

ΔΡ ΠΟΠΗ ΚΑΝΑΡΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΣΙΝΗ

ΛΕΝΑ ΚΑΤΕΛΑΡΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΡΔΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΔΡ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΚΟΦΤΕΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΗ

Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε.

Έχετε ήδη ψηφίσει.

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Eκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ» («Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Ψηφοφορία Madame Figaro Awards 2019» (εφεξής «Διαγωνισμός»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
 3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 29/11/2019, ώρα 10:00 έως και 26/01/2020 ώρα 23:59 («∆ιάρκεια»).
 5. Τρόπος Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό-Κληρώσεις: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει στον ∆ιαγωνισµό, εφόσον ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα: Ο κάθε συµµετέχων, θα πρέπει να ψηφίσει τις γυναίκες που επιθυµεί να βραβευτούν και στη συνέχεια να συµπληρώσει όλα τα πεδία στο ψηφοδέλτιο του Διαγωνισµού και να απαντήσει σωστά στην προκαθορισµένη ερώτηση. Ως συµµετοχές νοούνται οι συµµετοχές που θα υποβληθούν εντός της προβλεπόµενης διάρκειας του Διαγωνισµού, όπως ορίζεται στο σηµείο 4.
 6. Η Κλήρωση θα αναδείξει είκοσι έξι (26) νικητές. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και είκοσι έξι (26) επιλαχόντες.
 7. Δώρα: Τα Δώρα αναγράφονται στη σελίδα προβολής της ψηφοφορίας (έντυπη διαφήμιση).
 8. Ενηµέρωση για Παράδοση των ∆ώρων: Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο τεύχος Μαρτίου 2020 του περιοδικού Μadame Figaro, σύµφωνα µε τα οριζόµενα υπό 5 ανωτέρω και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τους νικητές του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης µε τα ονόµατα των νικητών, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κριθεί ότι η συµµετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του σχετικού ∆ώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.
 9. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, δεδομένου ότι η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στην παράδοση των δώρων στους νικητές. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται στην αξία του δώρου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 10. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωποπαγή και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.
 11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδέν κόστος καλύπτει, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.
 12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
 13. Οι Νικητές δίνουν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή.
 14. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία και αριθμό τηλεφώνου), τα οποία δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για σκοπούς της κλήρωσης και ειδοποίησης των νικητών. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στη Διοργανώτρια αποτελεί ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τη Διοργανώτρια και/ή τους συνεργάτες της προς σκοπό της κλήρωσης εκτός από των Συμμετεχόντων που συγκατατίθενται να λαμβάνουν νέα από το Συγκρότημα Δίας και των προϊόντων του. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του Διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός 12 μηνών εκτός από των Συμμετεχόντων που συγκατατίθενται να λαμβάνουν νέα από το Συγκρότημα Δίας και των προϊόντων του.
 15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.
 16. Mε την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, όπως δημοσιεύεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.ilovestyle.com και συμπληρώνει τους παρόντες όρους.

Διαδικασία Ψηφοφορίας:

ΨΗΦΙΣΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Κάνε κλικ στο banner του διαγωνισµού των Madame Figaro Awards 2019 στο www.ilovestyle.com και ψήφισε ηλεκτρονικά. Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία έγκυρη ψήφος θεωρείται η πρώτη ολοκληρωµένη ψηφοφορία κάθε χρήστη (unique IP). Ψηφοφορίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν για τον ίδιο διαγωνισµό από τον ίδιο χρήστη (ή ίδιο IP), θα απορρίπτονται από το σύστηµα. Εάν ψηφίσεις µε οποιοδήποτε από τους τέσσερις παραπάνω τρόπους και απαντήσεις στην προκαθορισμένη ερώτηση, θα συµµετάσχεις αυτόµατα στην κλήρωση για τα δώρα. Είναι σηµαντικό µε οποιοδήποτε τρόπο και αν ψηφίσεις, να δώσεις τα σωστά στοιχεία, για να συµµετάσχεις αυτόµατα και στην κλήρωση.

Μπορείς να ψηφίσεις το αργότερο µέχρι τις 26/1/2020.

Τα ονόµατα των τυχερών θα ανακοινωθούν στο τεύχος Μαρτίου 2020 της Madame Figaro.

*Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισµού στο περιοδικό Madame Figaro τεύχη ∆εκεµβρίου και Ιανουαρίου και στο www.ilovestyle.com

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Θα το βρεις µέσα στο περιοδικό Madame Figaro. Η κάθε αναγνώστρια δικαιούται να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογής των πιο αξιόλογων Γυναικών της Χρονιάς, µόνο µία φορά. ∆ελτία που δεν έχουν όλα τα στοιχεία συµπληρωµένα θα θεωρούνται άκυρα. Αποδεκτά θα γίνονται, µόνο τα πρωτότυπα δελτία, που έχουν όλα τα στοιχεία συµπληρωµένα. Αν ψηφίσεις σε κάποιες, αλλά όχι σε όλες τις κατηγορίες, το δελτίο θα συνεχίσει να θεωρείται έγκυρο. Το ταχυδροµικό τέλος είναι προπληρωµένο. Για να πάρεις µέρος αυτόµατα στην κλήρωση για τα δώρα, πρέπει να συµπληρώσεις και τη σωστή απάντηση στην προκαθορισμένη ερώτηση.

Προσοχή: Mόνο πρωτότυπα δελτία με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία

θα θεωρούνται έγκυρα. Η παρουσίαση των υποψήφιων γυναικών

στο ψηφοδέλτιο είναι κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.

ΨΗΦΙΣΕ ΜΕ SMS

Οι 9 κατηγορίες αντιστοιχούν στους παρακάτω 9 κωδικούς:

MF1 (Fashion Designer), MF2 (Kérastase Μουσικός), MF3 (Ηθοποιός), MF4 (∆ηµιουργός), MF5 (Dove Αθλήτρια), MF6 (Eπιστήµονας/Ακαδηµαϊκός), MF7 (CYTA Επαγγελµατίας/Επιχειρηµατίας), MF8 (ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά), MF9 (Τράπεζα Κύπρου Καινοτοµία). Η διαδικασία της ψηφοφορίας µε SMS είναι απλή. Αυτό που έχεις να κάνεις, είναι να στείλεις SMS* στο 5588, γράφοντας τον κωδικό της κατηγορίας, στην οποία θέλεις να ψηφίσεις (π.χ. MF1) και αµέσως (χωρίς κενό), τον αριθµό που αντιστοιχεί στην υποψήφια που επιλέγεις, κενό, το ονοµατεπώνυµό σου, κενό και την απάντηση στην προκαθορισμένη ερώτηση.

Για παράδειγµα MF1, αριθµός που αντιστοιχεί στην υποψήφια (κενό), ονοµατεπώνυµο (κενό), απάντηση στην προκαθορισμένη ερώτηση.

Το ονοµατεπώνυµο είναι απαραίτητο για να θεωρείται έγκυρη η ψήφος σου. Η κάθε αναγνώστρια έχει δικαίωµα ψήφου, µόνο µία φορά, σε κάθε κατηγορία. Τα SMS που δεν έχουν ονοµατεπώνυµο θα θεωρούνται άκυρα και δεν θα προσµετρούνται. Για να πάρεις µέρος αυτόµατα και στην κλήρωση για τα δώρα πρέπει να γράψεις στο µήνυµα και τη σωστή απάντηση στην προκαθορισμένη ερώτηση.

* Χρέωση €1,02 (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 19%)

το µήνυµα - Netsmart

ΨΗΦΙΣΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Οι 9 κατηγορίες αντιστοιχούν στους παρακάτω 9 τηλεφωνικούς αριθµούς:

90031051 (Fashion Designer)

90031052 (Kérastase Μουσικός)

90031053 (Ηθοποιός)

90031054 (∆ηµιουργός)

90031055 (Dove Αθλήτρια)

90031056 (Eπιστήµονας/Ακαδηµαϊκός)

90031057 (CYTA Επαγγελµατίας/Επιχειρηµατίας)

90031058 (ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά)

90031059 (Τράπεζα Κύπρου Καινοτοµία)

Επίλεξε την κατηγορία στην οποία θέλεις να ψηφίσεις και τηλεφώνησε* στον αντίστοιχο αριθµό. Στη συνέχεια, το µήνυµα στον τηλεφωνητή θα σε καθοδηγήσει για το πώς θα ψηφίσεις. Η κάθε αναγνώστρια έχει δικαίωµα ψήφου, µόνο µία φορά, σε κάθε κατηγορία. Για να πάρεις µέρος αυτόµατα και στην κλήρωση για τα δώρα, πρέπει να απαντήσεις σωστά στην προκαθορισμένη ερώτηση.

* Χρέωση για κλήση από σταθερό: €1,02 (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 19%) την κλήση - Netsmart

* Χρέωση για κληση από κινητό: €1,10 (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 19%) την κλήση - Netsmart